20.03.2017

RĂZVAN ȘI VIDRA (7)

de BOGDAN PETRICEICU HAȘDEU.
Urmare la Răzvan și Vidra (6)
CÂNTUL III - NEPOATA LUI MOȚOC

„Să nu te blăsteme cineva: s-ajungi slugă la cai albi și stăpân femeie s-aibi!“
Anton Pann
FEȚELE :
RĂZVAN, ostaș leșesc
VIDRA, iubita lui
RĂZAȘUL, tovarășii lui
VULPOI, tovarășii lui
SBIEREA, prins în război
HATMANUL

18.03.2017

RĂZVAN ȘI VIDRA (6)

de BOGDAN PETRICEICU HAȘDEU.
Urmare la Răzvan și Vidra (5)
CÂNTUL II - RĂZBUNAREA (continuare)

(Sosesc Vidra, Ganea, Răzașul și ceilalți hoți.)
RĂZAȘUL
Căpitane! Îți aducem pe nepoata lui Moțoc,
E cam cu nărav ciocoaica: n-o auzi vorbind de loc...
VULPOI
Bre! Ce de mai boierime! Doi jupâni ș-o jupâneasă!
HOȚUL I
Parcă-i la Curtea domnească!